Diskriminering

Vil slå et slag for pripne og hårsåre jenter

Dagen er 8. mars og sangen med «Å, å, å jenter! Å, å, å jenter! Vi-i-i må heve våre stemmer skal vi høres» med Ragnarokk spilles i Fafos auditorium. Vi nynner med, det vekker minner fra 1970-tallet.

Av Tora Herud, 13. mars 2017

Likestillings- og diskrimineringsmbud Hanne Bjurstrøm. (Foto Tora Herud)

Likestillings- og diskrimineringsmbud Hanne Bjurstrøm. (Foto Tora Herud)

«Hvorfor har jenter så spinkle stemmer?»«Hvorfor blir jenter så sjelden lyttet til?»Fafo-leder Tone Fløtten innledet 8. mars-seminaret om trakassering av kvinner i offentligheten og arbeidslivet med å beklage at heller ikke i år er vi kommet så langt at det ikke er saker å jobbe med. Hun minnet om russelåta «Hun danser som en hore» som nylig fikk en foreldrebølge mot seg på grunn av nedrige lavmålstekster, og om hevnporno på nett som handler om å dele filmer i sosiale medier og Donald Trumps utsagn «Don’t grab this pussy».«Å hva gjør ei jente som vil si no’,når all roper:Hva sier hun?Hva visker hun om?Vi hører ikke!Snakk litt høyere!» Fafo har utarbeidet rapporten «Seksuell trakassering i arbeidslivet» på oppdrag fra LO.- 123.000 kvinner oppgir at de er utsatt for seksuelt krenkende atferd. Seksuell trakassering handler om makt. Dersom det er en leder som trakasserer en medarbeider kalles det hersketeknikker, sier LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik, og minner om at flere er utsatt dersom de er deltidsarbeidende eller i midlertidige stillinger. Usikker jobbtilhørighet gjør det dessuten vanskeligere å varsle om trakassering. Hessen Følsvik sier LO oppfordrer til dugnad mot dette og vil ha med seg myndighetene og arbeidsgiverne.«Skal ei jente sitte stum derog bare håpepå at mannfolkskal si det hun har tenkt?»Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener kjønnsstereotypiene er tilbake der de var på 1970-tallet.- Barn har en lyseblå og rosa barndom. Jeg trodde aldri at jeg skulle begynne i jobben som ombud med dette. Holdningene fra russetiden tas med videre i utdanning og arbeidsliv, sier hun og ramser opp eksempler fra saker LDO har mottatt.- Jenter vil ikke være pripne og hårsåre, men jeg vil slå et slag for pripne og hårsåre jenter. Vi mangler et håndhevingssystem, vi trenger et lavterskelapparat. I dag kan kvinner kun gå til domstolene om de blir klådd på, og det skjer ikke, sier Hanne Bjurstrøm.«Eller skal hun reise seg opp,trekke pusten dypt inn,og rope:Hvis dere bare holder kjeft,så hører dere nok hva jeg har å si!»Kari Steen Johansen i Institutt for samfunnsforskning (ISF) har forsket på netthets og og trakassering i det offentlige ordskiftet.- Menn utsettes for mer trusler enn kvinner, men kvinner som ytrer seg tydelig får mer netthets enn andre, sier hun. Steen Johansen mener netthets reduserer folks deltakelse og virker selvbegrensende og at det trengs lovregulering og straff.Refr. «Å, å, å jenter! Å, å, å jenter.Vi-i-i må heve våre stemmer skal vi høres.»