Arendalsuka

Vinner av SSPs quiz

Senter for seniorpolitikk (SSP) har quiz på sin stand under Arendalsuka. Se etter det oransje og hvite SSP-teltetog delta i den daglige konkurransen om gavekort til en bokhandel. Vinner av quizen mandag er Ingvild Steinklev.

Av Tora Herud, 13. august 2015

SSP-direktør Kari Østerud i prat med Eva Bakne i Arendal. (Foto Tora Herud)

SSP-direktør Kari Østerud i prat med Eva Bakne i Arendal. (Foto Tora Herud)

Vinner av SSPs quiz lørdag 17. august er Ingvild SteinklevSpørsmålene var:Hvor stor andel av 67-74-åringene var i arbeid (2014)? Svar: 21,8 prosent(Kilde: SSB)Når mener folk flest at en er blitt eldre i arbeidslivet? Svar: 57,4 år(Kilde: Norsk seniorpolitisk barometer 2014)Vinner av SSPs quiz lørdag 15. august er Helle GrøttumSpørsmålene var:Dersom vi arbeider 6 måneder lenger enn det vi gjør i dag, hvor mye tror du samfunnet kan spare på det (målt i verdiskaping)? Svar: 14-15 milliarder kroner (Kilde: NyAnalyse 2013)Hvor mange 60-åringer tror du kan tenke seg å jobbe etter at de får rett til pensjon? Svar: 64 prosent (Kilde: Norsk seniorpolitidk barometer 2014)Vinner av SSPs quiz fredag 14. august er Nils Erik NessSpørsmålene var:Forventet levealder ved 62 år. Etter at fleksibel pensjoneringsaler ble inført med pensjonsreformen i 2011, kan en nå velge å tre ut av arbeidslivet fra fylte 62 år. Hvor mange gjenstående leveår kan en forvente å ha ved fylte 62 år? Svar: Menn: 21 år. Kvinner: 24 år.Hvor mange av dagens 50-åringer tror du har undersøkt hvor mye de kommer til å få i alderspensjon? Svar: 30 prosent(Kilde: Norsk seniorpolitisk barometer 2014)Vinner av SSPs quiz torsdag 13. august er Susanne OmmundsenSpørsmålene var:Hvor lenge tror du folk har lyst til å jobbe? Svar: 65 år (Kilde: Norsk seniorpolitisk barometer)Mange tar ut sin alderspensjon før de blir 67 år, men fortsetter likevel i arbeid.  Hvor mange av 62-66-åringene fortsetter i arbeid selv om de tar ut pensjon? Svar: 63 prosent