Senior Smart

Viser hvordan

Erik Eid Hohle (59) på Energigården på Brandbu i Oppland er en del av løsningen på verdens klimautfordringer, ifølge en av flere klimaartikler skrevet av Aftenposten-journalist Ole Mathismoen.

Av Tora Herud, 12. november 2014

Testing

Testing

Mathismoen skriver at «Erik Eid Hohle er en helt spesiell bonde. Han driver så annerledes at 35.000 mennesker fra 80 land har besøkt ham de siste 20 årene». – Det han skriver tar jeg som en æresbevisning. Jeg forsket på fornybar energi på Kjeller før jeg overtok garden etter moren min. Jeg ville vise at vi kunne kombinere  “know how” med “show how”. Det handlet om å gjøre om en gard til visningsplass for fornybar energi. Halvparten av verdens befolkning bor på landsbygda, og to milliarder mennesker bruker brennbart materiale som trevirke og kumøkk til energi for å lage mat, sier han.Energigården Eidsalm80 prosent av verdens energibruk er i dag basert på ikke-fornybare energikilder som olje, kull og gass. Behovet for renere, fornybare energikilder er stort.- Vi bruker skogvirke som industrien ikke vil ha, fordi det har for dårlig kvalitet. Dette hogges til flis for et fyringsanlegg. Fra anlegget fyrer vi garden og leverer flis  til andre, men vi selger også biovarme til aldershjem og skoler, sier han.På garden driver Erik Eid Hohle et informasjonssenter for bioenergi og annen fornybar energi og er et rådgivnings- og konsulentfirma. Han har to sønner. Den ene driver selskapet BioDrift og reiser rundt på hele Østlandet og hogger flis. Den andre driver selskapet BioLand og selger utstyr for biologisk energiproduksjon. 12 personer er ansatt i virksomhetene.- Min gründeridé har vært å sette sammen en helhet. Å ha næringsutvikling som utgangspunkt har vært viktig hele veien, sier han og forteller om stor aktivitet i Hadelandsregionen.- Vi har det traveltMålet har vært å vise kommersielt tilgjengelige energisystemer for privatpersoner, landbruk og annet næringsliv i praksis.- Støtte fra Innovasjon Norge og Enova har vært viktig. Norad og UD er med når vi skal  jobbe i  andre land, som Kenya, Myanmar, India, Ukraina eller Kroatia, sier Eid Hohle. Men på spørsmålet om hvor optimistisk han er på klimaets vegne,  sukker  han.- Jeg ønsker å ha en optimistisk tilnærming, men realistisk har vi det kjempetravelt. Vi må ikke bare preke, men gjøre noe, og vi er ikke flinke i Norge. Her er det olje og gass for alle pengene. Vi har en dobbeltmoralsk holdning. Det er helt nødvendig å redusere energibruken. Det kan den enkelte gjøre gjennom å planlegge dagene, månedene og året, arbeid og ferier, slik at de ikke bruker energi unødig. Bare ved å planlegge ukens bilbruk, kan mye gjøres, sier han.