Arendalsuka

YS vil motvirke to-deling av arbeidslivet

- De fleste ønsker seg en vanlig jobb med fast ansettelse. Hvor kommer dette andre fra? spurte YS-leder Jorun Berland.

Av Tora Herud, 17. august 2017

Midlertidige stillinger gir mulighet for å prøve seg i en jobb

Midlertidige stillinger gir mulighet for å prøve seg i en jobb, mener Nancy Meum og Kari Sædberg i Avigo. (Foto Tora Herud)

YS arrangerte frokostseminar med tema «Er den norske arbeidstakeren klar for det nye arbeidslivet?» Men Berland var også opptatt av at altfor mange ikke kommer seg inn i arbeidslivet. Og hun vil motvirke en to-deling, der noen er i fast jobb mens de andre må ta til takke med midlertidige jobber og atypiske ansettelser.

– Kompetanse er svaret på mange ting og på de fleste utfordringene, sa hun, og ba om at regjeringen lytter mer til arbeidslivets organisasjoner. YS er opptatt av at det må skapes flere arbeidsplasser for å øke sysselsettingen, kompetansen hos arbeidstakerne må heves og det må settes i gang et arbeid med å forbedre arbeidsmiljøloven, blant annet diskutere begrepene arbeidstaker og arbeidsgiver.

Uenige om midlertidige stillinger

Så var det politikernes tur. Stefan Heggelund (H), medlem av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, sa at han mener bedrifter som satser på å øke sine ansattes kompetanse, bør belønnes for det. Han snakket også om «dette andre», om økt mulighet til å kunne ansette folk i midlertidige stillinger i inntil et år, som Berland snakket om.

– Det sies at antall ansatte i midlertidige stillinger er gått ned i siste regjeringsperiode, sa Stefan Heggelund.

– Vi er uenige i at midlertidige ansettelser er en god måte å få folk inn i arbeidslivet på, sa Jette F. Christensen (A), medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Så fortsatte hun med å si at mange som har jobbet lenge i bedriften er gull for samfunnet, men at mange trenger påfyll av kompetanse.

Dersom unge har lese- og skrivevansker, forsvinner ikke disse på veien.

– Det er stort og dyrt å gjøre noe med, men det er viktig at de som trenger det, får hjelp med grunnleggende ferdigheter, sa Jette F. Christensen. Hun vil styrke tre-partssamarbeidet og mener arbeidsmiljøloven har mangler som må rettes opp.

Stefan Heggelund sa det er viktig å arbeidsrette alle ordninger for å få folk inn i – eller tilbake til arbeid.

– Arbeidsmiljøloven har vi nettopp gjennomført noen endringer i, sa han og avsluttet med å si at vi må ta knekken på arbeidsmiljøkriminaliteten.

Synes midlertidige stillinger er bra

Blant publikum sitter teamleder Nancy Meum og jobbveiler Kari Sædberg fra Avigo Lillesand, en arbeids- og inkluderingsbedrift som også har avdelinger i Grimstad og Birkeland. Beskrivelsen Avigo gir av seg selv på nettsiden sin lyder blant annet slik:

«Vi skal være en attraktiv samarbeidspartner for jobbsøker, NAV og næringslivet».

Men hva tenker Avigo-medarbeiderne om det de har hørt på seminaret, om for eksempel midlertidige stillinger.

– Midlertidige stillinger kan være en vei inn til fast jobb og en måte å få vist seg fram på. Det er dumt om den muligheten forsvinner, sier Nancy Meum.

– Vi får flere inn i arbeid i privat sektor enn i offentlig, fordi de private er villige til å ta en sjanse. Avigo kvalifiserer arbeidssøkere for lønnet arbeid ved bedriften og jobber for at de skal bli en foretrukket medarbeider ved ansettelse, sier Kari Sædberg.

NAV sender mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet til Avigo, som kartlegger den enkeltes potensiale.

– Så gjelder det å finne ut hva de kan. Gjennom ukentlige samtaler hjelper vi dem til å få prøve seg i jobber, eventuelt til en fast jobb eller finner ut om de må ta mer utdanning. Normalt kan den enkelte få hjelp i tiltaket i inntil et år, sier Nancy.

På oppdrag for NAV

Kravet fra NAV er at Avigo lykkes med at minst 65 prosent av dem de hjelper, kommer seg i arbeid.

– Vi ligger på vel 75 prosent første halvår i år, men alle går ikke over i full jobb. Når vi får én person over i full jobb, er det en million kroner spart for samfunnet, sier Kari.

– Dessverre venter mange et år i kø før de får hjelp, sier Nancy.

Avigo hjelper mennesker i alle aldre, men alle har ikke tidligere hatt jobber der digitalt utstyr har vært nødvendig.

– De som ikke har lært seg å bruke digitalt utstyr for å gå inn på for eksempel nettbank eller nettsider for ulike former for registrering, har en utfordring. For noen kan vond rygg, muskel- og skjelettlidelser ha sin årsak i manglende mestring, og at dataalderen har gjort at de føler seg inkompetente i jobben sin, og faller ut. Dette kan være skambelagt, sier Kari.

På nettsiden har Avigo suksesshistorier som «Lese- og skriveopplæring hjalp Philip ut i jobb» og tilbud om fagopplæring for fagbrev, kompetansebevis og fagbevis.

De skreddersyr også grunnleggende dataopplæring, hvis det er en hindring for å komme tilbake i passende arbeid.