Ansatte

Post - og besøksadresse:

Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32, 0180 Oslo

Telefon: +47 23 15 65 50
Epost: ssp@seniorpolitikk.no

Kari Østerud
Kari Østerud
direktør
Mob.: +47 934 80 199
Pressebilder
Roger Moen
Roger Moen
fagsjef
Mob.: +47 468 45 257
Linda Hauge
Linda Hauge
seniorrådgiver
Mob.: +47 932 53 246
Olav Eikemo
Olav Eikemo
seniorrådgiver
Mob.: +47 977 47 520
Åsmund Lunde
Åsmund Lunde
seniorrådgiver
Mob.: +47 922 11 191
May-Britt Pedersen
May-Britt Pedersen
administrasjonssekretær
Mob.: +47 454 53 192
Tora Herud
Tora Herud
ansvarlig redaktør
Mob.: +47 917 57 318
Bjørn Einar Halvorsen
Bjørn Einar Halvorsen
seniorrådgiver
Mob.: +47 907 83 420
E-post
x