Historikk

Senter for seniorpolitikk (SSP):

er et kompetansesenter for stimulering til - og utvikling av god seniorpolitikk i private og offentlige virksomheter.

SSP koordinerer og bidrar til samarbeid om seniorspørsmål med myndigheter, virksomheter, partene i arbeidslivet , samt personalfaglige organisasjoner og opplæringsorganisasjoner.

I tillegg initierer og støtter senteret forskning innen fagområdet.

SSP arbeider med å:

  • Synliggjøre eldres ressurser og utviklingsmuligheter.
  • Utvikle et inkluderende og godt arbeidsmiljø for alle arbeidstakere i virksomhetene.
  • Etablere et utvidet samarbeid om seniorpolitikk mellom arbeidslivets organisasjoner og mellom organisasjonene og myndighetene.
E-post
x