Personvernerklæring for SSP

Senter for seniorpolitikk, ved direktøren, er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Denne erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra deg.

Vår behandling av personopplysninger

Senter for seniorpolitikk sender ut nyhetsbrev ca. 4 ganger per måned via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. E-postadressen lagres i en egen database og i MailChimp, og deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet, som du kan gjøre ved å trykke på en lenke i nyhetsbrevet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Intility AS drifter våre IT-tjenester og IT-systemer.
Vi sender papirtidsskriftet seniorpolitikk.no inntil 4 ganger i året. For at vi skal kunne sende dette til abonnentene, registrerer vi navn og adresse på dem som har tegnet abonnement hos oss. Opplysningene lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når abonnementet sies opp.
På seniorpolitikk.no kan du legge igjen kommentarer via Disqus uten å registrere deg. Legger du igjen navn, vil opplysninger bli liggende som en del av innlegget. Dersom du har publisert kommentarer som du ønsker å rette eller slette, kan du ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere det. Du har imidlertid ikke krav på retting og sletting av ytringer. Meat Digital AS er databehandler for nettsiden.

Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med våre kontakter, som kan være tjenesteleverandører, samarbeidspartnere eller tilsluttede organisasjoner. Vi lagrer også navn, e-postadresse og i enkelte tilfeller telefonnummer. Den enkelte medarbeider er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Grunnlaget for behandling av personopplysninger

All vår behandling av personopplysninger er basert på et samtykke fra den registrerte personen. Personopplysninger hentes kun direkte fra den registrerte. Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger til oss, og samtykket kan trekkes når som helst.

Opplysninger om ansatte og ansettelsessøknader, samt styremedlemmer og varamedlemmer

Senter for seniorpolitikk behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid. Rettslig grunnlag følger av forordningens Art. 6.1 b).
Opplysningene hentes fra de ansatte selv. Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på senterets nettsider.
Alle stillingssøknader blir slettet etter avsluttet søknadsprosess. Personalmapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet.

Rettigheter for den registrerte

Personopplysningene behandles i tråd med norsk personvernlovgivning og personvernforordningen (GDPR). Dette innebærer at den registrerte har rett til innsyn i egne personopplysninger, samt kan kreve retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.
Henvendelser om registrerte opplysninger, retting eller sletting kan rettes til Senter for seniorpolitikk.

Kontakt oss

Senter for seniorpolitikk
Postadresse: Akersgata 32, 0180 Oslo
E-post: ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: +47 23 15 65 50