SSPs styre

Årsmøtet er SSPs øverste organ. Her møter en representant for hver av de tilsluttede organisasjonene. Årsmøtet velger styre. I perioden mai 2016 - mai 2017 er styrets sammensetning slik:

 

Styreleder:

Renee Kristin Rasmussen (LO) 

Nestleder:

Kristin Diserud Mildal (NHO)

Styremedlemmer:

Eva Lian (KS)
Hans Christoffer Aargaard Terjesen (AFI)
Jorunn A. Berland (YS)

Åsmund Knutsen (Akademikerne)
Runa Opdal Kerr (Finans Norge)

Personlige varamedlemmer:

Øystein Nilsen (LO) for Renee K. Rasmussen

Trude Furunes (UiS) for Hans Chr. Aargaard Terjesen
Gry Langsæther (Virke) for Jorunn A. Berland
Geir Lyngstad Strøm (Unio) for Åsmund Knutsen
Oddbjørn Tønder (KMD) for Eva Lian
Siri Røine (Nito) for Runa Opdal Kerr
 

Nytt styre velges i mai 2018.

E-post
x