SSPs styre

Årsmøtet er SSPs øverste organ. Her møter en representant for hver av de tilsluttede organisasjonene. Årsmøtet velger styre. I perioden mai 2016 - mai 2017 er styrets sammensetning slik:

 

Styreleder:

Renee Kristin Rasmussen (LO) 

Nestleder:

Eva Lian, (KS)

Styremedlemmer:

Arild Bryde (Spekter)
Hans Christoffer Aargaard Terjesen (AFI)
Jorunn A. Berland (YS)

Åsmund Knutsen (Akademikerne)

Siri Røine (Nito)

Personlige varamedlemmer:

Øystein Nilsen (LO) for Renee K. Rasmussen

Trude Furunes (UiS) for Hans Chr. Aargaard Terjesen
Helga Bull-Rostrup (Virke) for Jorunn A. Berland
Henrik Dahle (Unio) for Åsmund Knutsen
Oddbjørn Tønder (KMD) for Eva Lian
Nils Peter Bradhe (Finans Norge) for Siri Røine

 

Nytt styre velges i mai 2017.