Virksomhetsidé

Senter for seniorpolitikk (SSP):

Er et kompetansesenter som arbeider med stimulering og utvikling av god seniorpolitikk i arbeidslivet.

Koordinerer og bidrar til samarbeid om seniorspørsmål med myndigheter, virksomheter, arbeidslivets parter og personalfaglige organisasjoner.
Initierer og støtter forskning innen fagområdet.

SSP skal:

Synliggjøre eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet.

Bidra til å utvikle et inkluderende og godt arbeidsmiljø for alle arbeidstakere i virksomhetene.

Arbeide for et utvidet samarbeid om seniorpolitikk mellom arbeidslivets organisasjoner og mellom organisasjonene og myndighetene.

E-post
x