Den viktigste grunnen til å fortsette lenger i arbeid er at jobben er godt betalt

Av seniorpolitikk, 11. april 2020

galt

I Norsk seniorpolitisk barometer 2019 legger yrkesaktive under 62 år mest vekt på et godt arbeidsmiljø, gode kolleger og et interessant arbeid som grunner for å fortsette i arbeid etter at de får rett til pensjon. Fra 65 til 75 prosent sier disse kvalitetene er ‘meget viktig’ mens bare 24 prosent sier at det er ‘meget viktig’ at jobben er godt betalt.

En internasjonal litteraturgjennomgang har vist en tendens til at motivasjonen for arbeid endrer seg med alderen. Selve arbeidsoppgavene og innholdet i job-ben blir viktigere for mange. Den indre motivasjonen for å arbeide får på den måten større vekt enn den ytre motivasjonen i form av penger, status og avan-sement (Kooij et al. 2011 omtalt i Solem 2017). I Norsk seniorpolitisk barometer er det imidlertid bare små forskjeller mellom eldre og yngre yrkesaktive i det de sier er viktig for å fortsette etter at de får rett til pensjon. Heller ikke de yngre legger stor vekt på at god betaling ville fått dem til å fortsette, når de – om noen år – får rett til pensjon.

Videre lesning

– Ipsos (2019) Norsk seniorpolitisk barometer 2019. Yrkesaktiv befolkning. www.seniorpolitik.no.

– Solem, P.E. (2017) Aldring og arbeidsprestasjoner. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 54(1): 56-63.

Til refleksjon

– Dersom lønnen betyr mindre, hvordan kan ledelsen også på andre måter vise at de ‘setter pris på’ seniorene? (hvis de faktisk setter pris på seniorene).