Et ugunstig arbeidsmiljø kan framskynde aldringsprosessen

Av seniorpolitikk, 11. april 2020

riktig

Aldring er et samspill mellom biologiske forutsetninger og livsbetingelser. Gunstige livsbetingelser fremmer sunn aldring. Arbeid er en sentral del av menneskers liv og arbeidsmiljøet kan påvirke aldringens forløp på både godt og vondt. Arbeid kan ha helsefremmende og helsenedbrytende virkninger. I ekstreme tilfeller av slitsomt arbeid, lange arbeidsdager og -netter, liten selvbestemmelse og mangelfull egenkontroll over arbeidstempo og pauser, kan aldringen framskyndes. I tillegg kan fysisk skadelige arbeidsstillinger, kjemikalier, ugunstige temperaturer og ulykker forsterke aldringsprosesser. Det som er bra for helsen er også bra for aldringen, – og omvendt, det som er skadelig for helsen er også skadelig for aldringen.

Videre lesning

Solem, P.E. (2012) Ny kunnskap om aldring og arbeid. NOVA rapport nr.6/2012.

Til refleksjon

– Hvordan kan arbeid være skadelig for helsen og hvordan kan arbeid fremme god helse og god aldring?

– Hva kan være helsefremmende arbeidsmiljøtiltak på din arbeidsplass?