I gjennomsnitt reduseres folks arbeidsprestasjoner (produktivitet) fra 40-årsalderen

Av seniorpolitikk, 11. april 2020

galt

Undersøkelser av yrkesaktive opp i 60-årsalderen viser generelt, og i gjennomsnitt ing-en, eller bare svake, sammenhenger mellom alder og arbeidsprestasjoner. Det er imid-lertid stor individuell variasjon, og variasjon mellom arbeidsoppgaver og yrker. I jobber som i stor grad består av tunge løft og jobber som krever raske reaksjoner i kritiske situasjoner, er høy alder oftest en ulempe. I jobber der en tjener på erfaring og eksper-tise, vil høy alder ofte være en fordel.

Noen undersøkelser finner en omvendt, men ganske flat, u-formet kurve med alderen. Det betyr at arbeidsprestasjonene i disse tilfellene bedres opp til 40-50-årsalderen, har stor grad av stabilitet i noen år, før det er en nedadgående tendens mot slutten av yr-keskarrieren. Forløpet av endringene kan påvirkes av deltakelse i kompetanseutvikling i positiv retning og av sykdom i negativ retning. I mange tilfeller har sykdom likevel liten betydning for arbeidsprestasjonene.

Videre lesning:
Hauge, L. & Halvorsen, B. (2019) Hva vet vi om alder og produktivitet i arbeidslivet? SSP-notat Nr. 4. seniorpolitikk.no

Til refleksjon:
– Er det noen arbeidsoppgaver på din arbeidsplass som er lite egnet for eldre arbeidsta-kere? Er det i så fall noe som kan gjøres for at disse arbeidsoppgaven kunne mestres bedre av eldre?
– Er det noen arbeidsoppgaver på din arbeidsplass som er bedre egnet for eldre enn for yngre?
– Er det noen arbeidsoppgaver på din arbeidsplass der alderen ikke spiller noen rolle for utførelsen av oppgavene?