Leksjon 0: Mål med kurset, og introduksjon til noen nyttige begreper.

Mål og tema for opplæringen blir introdusert. Hovedmålet med opplæringen er at du skal få påfyll og inspirasjon som gjør at du kan ta aktive valg i forhold egen jobb og utvikling fremover. I tillegg til faglig innhold vil du bli presentert for en rekke praktiske verktøy og metoder.

Det å jobbe med bevisstgjøring og refleksjon krever litt struktur og systematisk arbeid. Vår ambisjon er at du setter deg i førersete i ditt eget arbeidsliv. Så tenker vi det er greit at du finner ut hvor du vil kjøre, hvor fort du vil kjøre og hva som skal til for at reisen skal bli bra, for deg!

Vi vil allerede i denne leksjonen gå gjennom to konkrete verktøy; Kartlegging og analyse av egen karrierebevissthet og Karriere og utviklingsplan. Sistnevnte vil vi anbefale deg å ha present gjennom hele kurset, slik at du kan fylle ut denne fortløpende – ved kursets slutt vil du sitte igjen med en ferdig utfylt plan!