Aktivt medarbeiderskap i senkarrieren

Kurset gir deg påfyll og inspirasjon så du kan ta aktive valg i egen jobb og utvikling. I tillegg bidrar kurset til økt bevissthet om hva som motiverer deg, og hva det å jobbe betyr for deg. Gi deg selv mulighet til å reflektere over den kompetansen du allerede har. Begynn å tenke over hva du vil fremover – hva er dine mål?

Kurset består av en introduksjon ved leder for Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud, fem leksjoner med filmer og dokumentasjon, samt en verktøykasse med åtte verktøy.