Aktivt medarbeiderskap i senkarrieren

Foto: iStock

Kurset gir deg påfyll og inspirasjon så du kan ta aktive valg i egen jobb og utvikling. I tillegg bidrar kurset til økt bevissthet om hva som motiverer deg som medarbeider, og hva det å jobbe betyr for deg. Gi deg selv mulighet til å reflektere over den kompetansen du allerede har. Begynn å tenke over hva du vil fremover – hva er dine mål?

Kurset består av en introduksjon ved leder for Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud. Deretter fem leksjoner med filmer og dokumentasjon, samt en verktøykasse med åtte verktøy.

Impaktor har utarbeidet kurset.

Se kurs for HR-folk her.