egen-innbetalt-pensjon

Egen innbetalt pensjon

 
Her gis en oversikt over hovedtrekkene i individuelle pensjoner med skattefradrag  og livrenter.

 
  Pensjonsordning tegnet etter november 2017 (Ny IPS ) Pensjonsordning tegnet etter 2008 (IPS) Livrente
Skattegrenser for innbetaling Inntil kr 40 000 gir skattefradrag i alminnelig inntekt Inntil kr 15 000 gir skattefradrag i almuinnelig inntekt, fortsatt innskudd etter 2017 for avtaler som da var i kraft Ingen grense, betales av beskattete midler
Skatt på pensjonsformue Nei Nei Ja
Skatt på utbetaling Som alminnelig inntekt Som pensjonist Bare avkastning beskattes
Størrelsen på pensjon Bestemmes enten ut fra avtale eller ut fra innbetalt beløp og overskudd/ avkastning og valgt utbetalingsperiode Bestemmes enten ut fra avtale eller ut fra innbetalt beløp og overskudd/ avkastning og valgt utbetalingsperiode Bestemmes enten ut fra avtale eller ut fra innbetalt beløp og avkastning
Utbetalingsperiode Valgfritt, men minst 10 år eller minst til 80 år Valgfritt, men minst 10 år Minst 6 år, livrenten må gjelde i minst 12 år inklusive tid før utbetaling
Fleksibelt pensjonsuttak Fra 62 år Fast fra 64 år eller eldre hvis det er avtalt Avtalt utbetalingstidspunkt
Regulering/økning av pensjon Reguleres ut fra eget overskudd Reguleres ut fra eget overskudd Reguleres ut fra eget overskudd
Type pensjonsytelser Kun alderspensjon og innskuddsfritak Som regel kun alderspensjon, evt. med innskuddsfritak, kan også ha uførepensjon, ektefelle og barnepensjon Som regel kun alderspensjon, evt. med innskuddsfritak, kan også ha uførepensjon, ektefelle og barnepensjon
Ved dødsfall Kapitalen går til etterlatte etter samme regler som for innskuddspensjon: Til barn under 21 år som årlig pensjon, dernest ektefelle eller samboer som årlig pensjon, dernest boet. Hvis det er en ren spareavtale går kapitalen til de etterlatte etter spesielle arveregler, ellers går kapitalen til forsikringsselskapet
G = folketrygdens grunnbeløp


Se forskrift til skatteloven for å få vite mer om skattereglene.

Individuelle pensjonsordninger opprettet før 2008 følger gammelt regelverk og kalles IPA. Det kan ikke lenger innbetales på disse pensjonsordningene.

(Sist oppdatert desember 2017)