Synliggjør eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet.