SSP-notater

SSP-notatene gir svar på aktuelle problemstillinger og spørsmål knyttet

til seniorpolitikk i arbeidslivet. De er ment å tydeliggjøre SSPs rolle som

kompetansesenter, og bidra til å gi leserne økt kunnskap om seniorpolitikk

i arbeidslivet. Her «oversetter», forklarer og forenkler vi forskning og

analyser til noe mer praktisk og anvendelig.