Årets seniorprofil 2018

Vinneren publiseres i løpet av uke 7 / 2019

15

FEB

2019

Dato: 15. februar 2019

Tid: kl.12:00

Prisen «Årets seniorprofil» kan tildeles virksomheter, organisasjoner eller enkeltpersoner. Prisen viser at noen vil og kan gjøre noe for å holde på eldre arbeidstakere. Den vil være en viktig oppmuntring for dem, og også et viktig signal til andre som ønsker å fremme en aktiv seniorpolitikk.