Årsmøte i Senter for seniorpolitikk

Årsmøtet er SSPs øverste organ. Her møter en representant for hver av de tilsluttede organisasjonene. Årsmøtet velger styre.

15

JUN

2021

Dato: 15. juni 2021

Årsmøte er kun for kontaktpersoner fra SSPs tilsluttede organisasjoner og SSPs styre.