Årsmøte i Senter for seniorpolitikk

Møtet avholdes på elektronisk plattform.

4

JUN

2020

Foredragssal

Foto: iStock

Dato: 4. juni 2020

Nærmere detaljer om deltakelsen, inkludert link til møtet, sendes ut til påmeldte deltakere ca. en uke før årsmøtet.