Årsmøte i Senter for seniorpolitikk

Møtet avholdes på elektronisk plattform.

Abstract blurred image of Conference and Presentation in the conference hall

Dato: 4. juni 2020

Nærmere detaljer om deltakelsen, inkludert link til møtet, sendes ut til påmeldte deltakere ca. en uke før årsmøtet.