Best før 60? Eller enda bedre etter…

AS3 og Senter for seniorpolitikk inviterer til frokostseminar for å presentere og dele erfaringene fra programmet «Seniorressurser – kompetanse og muligheter». Kan et slikt bevisstgjøringsprogram være et tiltak som kan bidra til lange og gode yrkeskarrierer - til at vi ikke «går ut på dato»? Tid: Torsdag 13. oktober kl. 08:00-10:00Sted: Thon Hotell Opera i Oslo Frokost serveres fra kl. 08:00, og seminaret starter opp kl.08:30Påmelding: ssp@seniorpolitikk.no innen 10. oktober

13

OKT

2016

Dato: 13. oktober 2016

Tid: kl.12:00

 I  et spennende pilotprosjekt «Seniorressurser – kompetanse og muligheter», har AS3 og Senter for seniorpolitikk (SSP) sammen med 16 deltagere fra 5 ulike bedrifter/organisasjoner gjennomført et program for å synliggjøre hvilke personalressurser bedriftene disponerer, og bevisstgjøre den enkelte på hvilken kompetanse og muligheter han/ hun besitter.- Vi må ikke definere folk som «utgått på dato», dagens voksne og eldre arbeidstagere er kvalifiserte og kompetente til både å ta nye jobber og kunne jobbe på nye måter (statsminister Erna Solberg i Aftenposten 5. august i år).AS3 og Senter for seniorpolitikk inviterer til frokostseminar for å presentere og dele erfaringene fra programmet. Kan et slikt bevisstgjøringsprogram være et tiltak som kan bidra til lange og gode yrkeskarrierer – til at vi ikke «går ut på dato»?Program:Møteleder: seniorrådgiver Olav Eikemo, Senter for seniorpolitikk  Karriereplanlegging for seniorer – hvorfor og hvordan kan dette bidra til gode senkarrierer?  v/ Kari Østerud, direktør Senter for seniorpolitikk og administrerende direktør Einar Wergeland Jenssen fra AS3 Ble det noen «ny giv i jobben»? Hvilke erfaringer har programdeltagere og bedrifter som deltok i pilotprosjektet v/HR-sjef Hille Kronstad Oslo Børs, HR-sjef Ellen Brekke NRK og professor Petter Øyan HIOA Pilotprosjektet: Program og erfaringer ved prosjektansvarlige Sissel Brune Henriksen og Nils Bang-Johansen Kommentarrunde ved professor Reidar Mykletun som har evaluert programmet, representanter fra deltagerbedriftene og fagsjef Olav Kvam fra Spekter og spesialrådgiver Synnøve Konglevoll fra LO Kommentarer og spørsmål fra salen og avrunding