Skandinavisk forskningsseminar

Er 70 det nye 50?

Skandinaviske blikk på aldring, arbeid og læring

5

MAR

2024

Tonje Brenna, AP, Arbeids- og inkluderingsminister. Foto: AID

Dato: 5. mars 2024

Tid: kl.08:30

Sted: Nationaltheatret konferansesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Pris: Gratis

Senter for seniorpolitikk inviterer til skandinavisk forskningsseminar

Se opptak av seminaret her!

Program

08.30Registrering – kaffe/te og frukt
09.00Velkommen
v/ Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk
09.05Et arbeidsliv for alle som vil og kan: Hvilken plass har seniorer i norsk arbeidslivspolitikk?
v/ statsråd Tonje Brenna, Arbeids- og inkluderingsdepartementet
09.20Er 70-åringene de nye 50-åringene?
v/ Ingmar Skoog, föreståndare AgeCap og professor ved Gøteborgs universitet
09.50Utvikling i helse og arbeid i Sverige
v/ Boo Johansson, seniorforsker ved Gøteborgs universitet
10.20Pause
10.30Helse og arbeid – hva viser norske undersøkelser?
v/ Bjørn Heine Strand, seniorforsker ved FHI
10.50Perspektiver på aldring og arbeid framover
v/ Per Erik Solem, aktiv pensjonert professor tilknyttet NOVA v/ OsloMet og Senter for seniorpolitikk
11.10Svenske og norske tilstander – like utfordringer og muligheter?
Kari Østerud i samtale med Skoog, Johansson, Strand og Solem
11.30Pause
11.40Kompetanseutvikling for 55+: Motiver, barrierer og muligheter
v/ Karina Glies Vincents Seeberg, stipendiat ved Det Nationale Forskningscenter for Arbeidsmiljø, København
12.10Livslang læring – også for seniorene?
v/ Dorothy Sutherland Olsen, seniorforsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU
12.30Viktigheten av lengre arbeidsliv
v/ Ulf Andersen, statistikksjef i NAV
13.00Avslutning og lunsj

Les kronikk i Dagsavisen om “På dåpsbildet mitt er mormor bare 57 år” her.