Kompetanseutvikling blant seniorer i kunnskaps- og teknologibransjen

Et samarbeidsprosjekt mellom Abelia, Tekna og Senter for seniorpolitikk.  

4

JUN

2024

Foto: iStock

Dato: 4. juni 2024

Tid: kl.08:30

Sted: Nationaltheateret konferansesenter KS Agenda. Seminaret er både fysisk og hybrid

08.00Frokost
08.30Velkommen til frokostseminar v/Olav Eikemo, Senter for seniorpolitikk   
08.35«Aldersmangfold som ressurs?  
 Kompetanseutvikling blant seniorer i kunnskaps- og teknologibransjen» Et samarbeidsprosjekt mellom Abelia, Tekna og Senter for seniorpolitikk.  
 Hvordan gir virksomheter innenfor kunnskaps- og teknologibransjen seniorer adgang til kompetanseutvikling, og hvordan brukes seniorenes eksisterende kompetanse og erfaring? v/ Camilla S. Lundberg, AFI  
09.00Kommentarer fra partene: Fernanda Winger Eggen, fagleder analyse, Abelia og Anette Moldrem, juridisk rådgiver, Tekna  
09.20Hvordan utvikle og ta i bruk seniorkompetansen i en høykompetent virksomhet?  
 Samtale mellom Camilla S. Lundberg, Fernanda Winger Eggen, Anette Moldrem, ledet av Olav Eikemo, SSP.    
09.40Avrunding og avslutning v/ direktør Kari Østerud, SSP.  
09.45Slutt
    Kryss av her hvis du ønsker å delta fysisk
    Kryss av her hvis du ønsker å delta digitalt

    Meld meg på nyhetsbrevet