Forskningskonferansen

Forskningskonferansen 2020

Konferansen vil presentere nye forskningsresultater og lansere Norsk seniorpolitisk barometer 2020

Dato: 30. oktober 2020

Sted: Thon Hotel Opera

Pris: gratis