Forskningskonferansen

Forskningskonferansen 2020

Konferansen vil presentere nye forskningsresultater og lansere Norsk seniorpolitisk barometer 2020

Den årlige forskningskonferansen avholdes antagelig digitalt i år. Bilde fra 2019.