Bli med på webinar

Forskningskonferansen 2020

Konferansen vil presentere nye forskningsresultater og lansere Norsk seniorpolitisk barometer 2020.

30

OKT

2020

Den årlige forskningskonferansen avholdes digitalt i år. Bilde fra 2019.

Dato: 30. oktober 2020

Tid: kl.09:30

Sted: Digitalt webinar

Pris: gratis

Konferansen blir kun digital.

Webinar starter kl. 09.30

Program:

TidProgram
10.00Velkommen til forskningskonferansen 2020
v/Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk
10.10Norsk seniorpolitisk barometer 2020 
Lansering av årets resultater v/Lene Rathe, Ipsos                     
Forskerblikk på resultatene v/Per Erik Solem, NOVA, OsloMet  
10.50Koronasituasjon og økt bruk av digitale verktøy: 
Hvilke konsekvenser har det for eldre arbeidstakere?
v/Anne Skevik Grødem, Institutt for samfunnsforskning
11.10Karriereutvikling for seniorer; når praksis møter den reisende
v/Laura Traavik, Høyskolen Kristiania
11.30Attraktiv som senior i et krevende arbeidsmarked                 
v/Jon Fredrik Alfsen, Impaktor  
11.45Avslutning – og lunsj for de tilstedeværende i salen
Senter for seniorpolitikks forskningskonferanse er i år fredag 30. oktober. Pressen er velkommen!
Norsk seniorpolitisk barometer vil bli presentert.