Bli med på webinar

Forskningskonferansen 2020

Konferansen vil presentere nye forskningsresultater og lansere Norsk seniorpolitisk barometer 2020.

Den årlige forskningskonferansen avholdes både fysisk og digitalt i år. Bilde fra 2019.

Dato: 30. oktober 2020

Tid: kl.09:30

Sted: KS Agenda ved Nationaltheatret, og webinar.

Pris: gratis

Du kan melde deg på for å delta enten fysisk (begrenset antall) eller digitalt.

Påmeldingsfrist er innen 23. oktober 2020.

Lenke til Forskningskonferansen vil bli sendt ut torsdag 29. oktober.

De som har meldt seg på fysisk (begrenset antall) får informasjon om de har fått plass i løpet av uke 43. (har du meldt deg på fysisk, men har ikke mulighet til å delta allikevel, gi oss en rask tilbakemelding. Vi har stor pågang)

PROGRAM FOR KONFERANSEN:

09.30Registrering – kaffe/te og frukt
10.00Velkommen til forskningskonferansen 2020
v/Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk
10.10Norsk seniorpolitisk barometer 2020 
Lansering av årets resultater v/Lene Rathe, Ipsos                     
Forskerblikk på resultatene v/Per Erik Solem, NOVA, OsloMet  
10.50Koronasituasjon og økt bruk av digitale verktøy: 
Hvilke konsekvenser har det for eldre arbeidstakere?
v/Anne Skevik Grødem, Institutt for samfunnsforskning
11.10Karriereutvikling for seniorer; når praksis møter den reisende
v/Laura Traavik, Høyskolen Kristiania
11.30Attraktiv som senior i et krevende arbeidsmarked                 
v/Jon Fredrik Alfsen, Impaktor  
11.45Avslutning – og lunsj for de tilstedeværende i salen
Senter for seniorpolitikks forskningskonferanse er i år fredag 30. oktober. Pressen er velkommen!
Norsk seniorpolitisk barometer vil bli presentert.

Påmelding

Kryss av her hvis du ønsker å delta fysisk

Meld meg på nyhetsbrevet