Fortrenger eldre arbeidstakere de yngre i arbeidsmarkedet?

«Hvorfor kan ikke eldre trekke seg ut for å frigjøre arbeidsplasser til de unge?» og «Er det ikke bedre for samfunnet at de som kan ta ut pensjon gjør det slik at jobbene kan fylles av de som står utenfor arbeidsmarkedet?».

11

MAI

2022

ung-vs-gammel

Foto: iStock

Dato: 11. mai 2022

Tid: kl.10:30

Sted: Thon Hotel Opera, Flagstadsalen, Oslo. Dette er et fysisk seminar, men det er også mulig å melde seg på digitalt.

Pris: Gratis

Når virksomheter har behov for nedbemanninger, og i perioder med økonomisk usikkerhet og økende ledighet i arbeidsmarkedet kommer ofte spørsmål som dette opp:

«Hvorfor kan ikke eldre trekke seg ut for å frigjøre arbeidsplasser til de unge?» og «Er det ikke bedre for samfunnet at de som kan ta ut pensjon gjør det slik at jobbene kan fylles av de som står utenfor arbeidsmarkedet?».

Det kan nesten se ut til at det er blitt en automatikk i tilnærming og framgangsmåte ved nedbemannings-behov at eldre arbeidstakere sendes ut, og gjerne med en sosial begrunnelse for å sikre yngre generasjoner arbeid og inntekt. Er det slik arbeidsmarkedet fungerer?

10.30Registrering kaffe/te
11.00Velkommen v/ Kari Østerud, direktør ved Senter for seniorpolitikk
11.10Betydningen av å styrke sysselsettingen blant eldre
 Einar Skancke, ekspedisjonssjef i AID  
11.30Lansering av ny rapport: «Fortrenger eldre arbeidstakere de yngre i arbeidsmarkedet?»  
 Ragnhild Haugli Bråten, prosjektleder, Oslo Economics
Erik Magnus Sæther, partner, Oslo Economics
12.20Hva kan være aktuelle tiltak for å styrke sysselsettingen for eldre? Og hvilke tiltak og virkemidler er aktuelle for å bedre sysselsettingen for de unge i arbeidsmarkedet?  
 Kari Østerud i panelsamtale med:  
Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO
Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO
Espen R. Moen, professor ved Handelshøyskolen BI  
12.50Avsluttende kommentarer
13.00Lunsj i restaurant Scala