FOSA-forskerseminar

Senter for seniorpolitikk inviterer landets fremste forskere på seniorer i arbeidslivet til seminar på Kringler Gjestegård i Maura. "Vi fasiliterer en arena for diskusjon og tilbakemeldinger," sier Linda Hauge, seniorrådgiver Senter for seniorpolitikk

27

AUG

2020

Gode idéer vil utveksles på vårt seminar for forskere.

Dato: 27-28 august 2020

Senter for seniorpolitikk samler landets fremste forskere på seniorer

Nettverket heter FOSA, som betyr Forskernettverk om seniorer i arbeidslivet. FOSA-nettverkets samlinger er lukket, men hvis du ønsker å bidra eller kjenner noen som bør inviteres, kan du sende mail til Linda Hauge på lh@seniorpolitikk.no