FOSA-forskerseminar

Senter for seniorpolitikk inviterer landets fremste forskere på seniorer i arbeidslivet til seminar på Kringler Gjestegård i Maura. "Vi fasiliterer en arena for diskusjon og tilbakemeldinger," sier Linda Hauge, seniorrådgiver Senter for seniorpolitikk

Young business people are discussing together a new startup project. A glowing light bulb as a new idea.

Dato: 27-28 august 2020

Senter for seniorpolitikk samler landets fremste forskere på seniorer

Nettverket heter FOSA, som betyr Forskernettverk om seniorer i arbeidslivet. FOSA-nettverkets samlinger er lukket, men hvis du ønsker å bidra eller kjenner noen som bør inviteres, kan du sende mail til Linda Hauge på lh@seniorpolitikk.no