God ledelse er god økonomi

NAV Arbeidslivsenter Oslo arrangerer heldagskonferanse i Oslo med tema "God ledelse er god økonomi". Seniorarbeidskraft som konkurransefaktor Tilpasninger i et turbulent arbeidsmarked

18

OKT

2016

Dato: 18. oktober 2016

Tid: kl.12:00

Vi er allerede 1 million innbyggere over 60 år i Norge – mennesker med  mange og ulike ressurser. Regjeringen påpeker at det er helt nødvendig at folk jobber lenger for å trygge det økonomiske grunnlaget for velferden vår. Dette er også bakgrunnen for at aldersgrensen ble hevet fra 70 år til 72 år i fjor. Tid og sted: Tirsdag 18. oktober 2016, Ingeniørenes Hus, Kronprinsens  gate 17, 0251 OSLOMer informasjon: "God ledelse er god økonomi"Påmeldingsfrist 2. september klokka 12.00Program: «God ledelse er god økonomi»08.00 – 08.30: Registrering, velkomstbuffet08.30 – 08.45: Åpning av konferansen v/fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum, NAV Oslo08.45 – 09.05: Åpningshilsen v/ statssekretær Thor Kleppen Sættem, Arbeids- og sosialdepartementet 09.05 – 09.50: Terje Strøm, NyAnalyse as: Mobilisering av seniorarbeidskraften vil være av avgjørende betydning for å møte det fremtidige arbeidskraftsunderskuddet.09.50 – 10.05: Kaffepause med noe å bite i.10.05 – 10.50: Ole Chr. Lien, Arbeids- og velferdsdirektoratet: Prognoser for Oslos arbeidsmarked med spesiell vekt på seniorenes arbeidsmarkedssituasjon nå og i fremtiden.10.50 – 11.35: Olav W. Kvam, Spekter: Fordeler og ulemper ved ulike seniorpolitiske tiltak i arbeidslivet. Økonomisk verdi av ulike elementer i IA-avtalen.11.35 – 12.20: Lunsj12.20 – 13.05: Tone Rose G. Todalshaug, HR Norge: Prestasjonsledelse som appellerer til menneskelige egenskaper som nysgjerrighet, lagånd og kreativitet skaper medarbeidere som kan, vil og mestrer.13.05 – 13.20: Kaffepause  13.20 – 14.05: Øyvind L. Martinsen, Handelshøyskolen  BI: Effekter av god og mindre god ledelse når det gjelder motivasjon, jobbengasjement og økonomiske resultater..14.05 – 14.50: Robert Salomon, AFI: Lederskapets betydning for å beholde og videreutvikle seniorarbeidskraften.14.50 – 15.15: Oppsummering og avslutning.