Seniorer på sykehus

«Hvordan beholde senioransatte på sykehus og deres kompetanse lengre»?

Avgangsalderen blant disse gruppene er lavere enn gjennomsnittet i arbeidslivet og nyrekrutteringen er utilstrekkelig samtidig som det vil bli økt behov for helsepersonell framover.

14

SEP

2022

legemedstetoskop

Dato: 14. september 2022

Tid: kl.09:30

Sted: Nationaltheateret Konferansesenter. Møterom Nordkapp

Pris: Gratis

Det overordnete spørsmålet er «Hvordan beholde senioransatte på sykehus og deres kompetanse lengre»?

Fafo har på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk, partene (Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Spekter), KLP, Sørlandet sykehus HF og Vestre Viken HF gjennomført en kartlegging av sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere på 50 år+ som jobber eller har jobbet på sykehus.

Kartleggingen skal bidra til et oppdatert faktagrunnlag om hvordan det er å være senior på sykehus. Og angi hva som kan være egnede tiltak for at flere kan og vil fortsette noen år til.

Resultatene av kartleggingen blir presentert på frokostmøte 14/9 på Nationaltheatret konferansesenter med påfølgende kommentarer og debatt blant sentrale aktører i sektoren.


Seminaret blir både fysisk og digitalt. Sett av dato.

Program kommer medio august.