Seniorer på sykehus

Hvordan beholde senioransatte på sykehus og deres kompetanse lengre?

Avgangsalderen blant disse gruppene er lavere enn gjennomsnittet i arbeidslivet og nyrekrutteringen er utilstrekkelig samtidig som det vil bli økt behov for helsepersonell framover.

14

SEP

2022

legemedstetoskop

Foto: iStock

Dato: 14. september 2022

Program for frokostseminaret

Ordstyrer:  Olav Eikemo, Senter for seniorpolitikk
08:30Registrering kaffe/te og frokost
09:00 Velkommen v/ Senter for seniorpolitikk
09:05Presentasjon av rapporten v/Tove Midtsundstad, forsker 1 Fafo
09:40Kommentarer fra partene:
* Fagforbundet v/ Iren Mari Luther, leder yrkesseksjonen helse og sosial
* Norsk sykepleierforbund v/Kai Øivind Brenden, 2. nestleder
* Spekter v/Olav Kvam, fagdirektør
* Vestre Viken HF v/Marianne Ono Njøten, avdelingssjef HR utvikling og lederstøtte 
10:10Hva nå? Hvordan kan vi bruke resultatene til å beholde seniorene og deres kompetanse lengre?
Paneldiskusjon mellom partene
Iren Mari Luther (Fagforbundet), Kai Øivind Brenden (NSF), Olav Kvam (Spekter), Marianne Ono Njøten (Vestre Viken HF) og Natalia Ebbesen (KLP)
10:25 Avslutning v/ Senter for seniorpolitikk

Fafo har på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk, partene (Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Spekter), KLP, Sørlandet sykehus HF og Vestre Viken HF gjennomført en kartlegging av sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere på 50 år+ som jobber eller har jobbet på sykehus.

Kartleggingen skal bidra til et oppdatert faktagrunnlag om hvordan det er å være senior på sykehus. Og angi hva som kan være egnede tiltak for at flere kan og vil fortsette noen år til.

Resultatene av kartleggingen blir presentert på frokostmøte 14/9 på Nationaltheatret konferansesenter med påfølgende kommentarer og debatt blant sentrale aktører i sektoren.