Hvordan jobbe i fellesskap for et lengre yrkesliv?

Invitasjon til morgenkaffe med: ferske funn fra Norsk seniorpolitisk barometer 2017 råd om kompetanseutvikling gjennom hele karrieren Dato: Tirsdag 14. novemberTid: kl. 08.00 - 10.30, enkel frokost fra kl. 08.00Sted: Clarion Collection Hotel Grand, Gjøvik

14

NOV

2017

Dato: 14. november 2017

Tid: kl.12:00

PåmeldingProgram:08.00-08.30: Enkel frokost og mingling08.30: Velkommen!08.35-09.00: Norsk seniorpolitisk barometer 2017 for Innlandet v/ seniorrådgiver Olav Eikemo, Senter for seniorpolitikk.09.00-09.20: Seniorpolitikk i praksis. Erfaringer fra en industribedrift. v/ HR-direktør Torkell Aass,  NAMMO.     09.20-09.40: Hva kan NAVs Arbeidslivssenter og IA-rådgivere bidra med? v/ seniorrådgiver Håkon Hide, NAV Arbeidslivssenter Oppland09.40-10.00: Karriereveiledning og kompetanseutvikling uavhengig av alder? v/ daglig leder Torunn Dotseth, Karriere Oppland Gjøvikregionen                   10.00-10.15: Næringslivets behov for kompetent arbeidskraft v/ regiondirektør Åge Skinstad, NHO Innlandet       10.15-10.30: Oppsummering. Spørsmål og kommentarer.10.30: SLUTT og god arbeidsdag!Hele programmetArrangementet er et samarbeid mellom NAV, IA, Karriere Oppland, NHO Innlandet, Nammo og Senter for seniorpolitikk.