Kompetansebehov i et digitalt arbeidsmarked – Exit Age?

Invitasjon til SSPs forskningskonferanse 2017:Kompetansebehov i et digitalt arbeidsmarked – «Exit Age»? Tid: Fredag 27. oktober 2017 kl. 09.00. Konferansen avsluttes med lunsj kl. 13Sted: Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, OsloPåmelding:  ssp@seniorpolitikk.no innen 10. oktober Program

27

OKT

2017

Dato: 27. oktober 2017

Tid: kl.12:00

Vi står midt i digitaliseringens 2. bølge. Hvilke konsekvenser får dette for vårt arbeidsliv, og vil det medføre endrede kompetansekrav til ledere og medarbeidere? Har seniorer en digital kompetanse som tilfredsstiller nye kompetansebehov?På forskningskonferansen vil du få innblikk i trendanalyser av digitaliseringens 2. bølge og hvilke fremtidige kompetansebehov det vil være behov for. Vi vil også se nærmere på hvordan digitaliseringen kan medføre endringer i utvalgte bransjer og hvilke implikasjoner det har for «den digitale senior». Vi presenterer foreløpige resultater fra forskningsprosjektet «ExitAge», et prosjekt som bl. a. omhandler de eldste arbeidstakerne og hvordan arbeidslivet håndterer endrede aldergrenser. I tillegg vil dere få presentert nye perspektiver på forholdet mellom pensjonsreform  og velferdssamfunn. Og, konferansen starter med lansering av årets ferske resultater fra Norsk seniorpolitisk barometer. PåmeldingDu kan melde deg på konferansen ved å sende navn, arbeidssted og epostadresse til ssp@seniorpolitikk.no innen 10. oktober 2017. Påmeldingen følger først-til-mølla-prinsippet. Det er ingen konferanseavgift. Eventuelle spørsmål kan rettes til Senter for seniorpolitikk på telefon 23 15 65 50. Vedlagt følger program for konferansen.