Styremøte og strategisamling i SSP

Tid: Onsdag 29. augustTid: Klokka 13-20 med middag etterpåStyret og varamedlemmer møter.

29

AUG

2018

Dato: 29. august 2018

Tid: kl.12:00