HAR STUDERT 70-ÅRINGER SIDEN 70-TALLET

70 er det nye 50

Dagens 70-åringer er mer aktive og friske enn noen gang før. Det viser en ny svensk rapport som har studert 70-åringer siden 70-tallet.

Av admin_senior, 3. august 2020

Sveriges Delegationen för senior arbetskraft har nå publisert rapporten «70 är det nya 50», av professor i psykiatri Ingmar Skoog ved Göteborgs universitet og leder av AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa.

I rapporten forklares resultatene fra H70-studiene som har undersøkt aldring siden 1971. De har gjennom tiårene bygget opp en gedigen kunnskapsbank om hvordan aldringen har forandret seg i Sverige de siste femti årene.

Les rapporten her.