Aldersgrenser for oppsigelse og særordninger for eldre i arbeidslivet

Rapporten omhandler tre særordninger: retten til ekstra ferieuke fra man fyller 60 år, retten til redusert arbeidstid fra 62 år og retten til tilrettelagt arbeid på grunn av alder. I tillegg tar rapporten opp aldersgrenser i arbeidsmiljøloven generelt og bedriftsinterne aldersgrenser spesielt.

Av seniorpolitikk, 10. august 2016