Jobb i barnehage – passer det for seniorer?

Finnes det seniorer i barnehagene? Hvordan er det ev å være senioransatt i barnehager? Hvordan opplever de arbeidshverdagen, hva er deres utfordringer, utviklingsmuligheter, arbeidsmiljø, pensjoneringsmønster og pensjoneringsplaner mv.

Av seniorpolitikk, 1. november 2016

Finnes det seniorer i barnehagene? Hvordan er det ev å være senioransatt i barnehager? Hvordan opplever de arbeidshverdagen, hva er deres utfordringer, utviklingsmuligheter, arbeidsmiljø, pensjoneringsmønster og pensjoneringsplaner mv.