Kunnskap og informasjon om alderspensjon. Nye relasjoner mellom borgere og forvaltning

Ett av hovedformålene i det nye alderspensjonssystemet er at det skal være enkelt og forståelig for borgerne. Denne rapporten er basert på en undersøkelse av i hvilken grad informasjonen fra det offentlige har gitt borgerne et akseptabelt informasjonsgrunnlag knyttet til valg og uttak av alderspensjon.

Av admin_senior, 1. september 2015