Hold av datoen 1.11.2019

Læring og mobilitet i senkarrieren

SSPs forskningskonferanse 2019:Hvordan oppleves mulighetene for læring og utvikling i senkarrieren? Har seniorer andre læringsstrategier? Opplever 50-åringene bedre mobilitet i arbeidsmarkedet?  

Av Roger Moen, 4. juli 2019

Fra forskningskonferansen 2018

Fra forskningskonferansen 2018

På forskningskonferansen 1. november vil du få svar på bl. a. disse spørsmålene, og vi lanserer årets resultater fra Norsk seniorpolitisk barometer.

Hvilke endringer vil vi se i 2019? Vil årets undersøkelse avdekke nye seniorpolitiske utfordringer?

Senter for seniorpolitikk ønsker å formidle nye, relevante forskningsresultater slik at norske arbeidsplasser, partene i arbeidslivet og myndighetene kan videreutvikle kunnskapsbaserte strategier for at så mange som mulig kan jobbe så mye som mulig, så lenge som mulig. 

Se vår kalender for program