Utviklingstrender

Forskningskonferansen 2023

Utviklingstrender - effekt for senkarrieren?

3

NOV

2023

Dato: 3. november 2023

Tid: kl.09:00

Sted: Nationaltheateret Konferansesenter (tidligere KS Agenda)

Pris: Gratis

Se her opptak fra konferansen (spol frem til start).

09.00Registrering – kaffe/te og frukt  
09.30Velkommen til forskningskonferansen 2023
v/Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk  
09.40Utvikling i demografi, helse og arbeidsliv kan gi senere yrkesavgang

v/Katharina Herlofson, forsker 1 v/NOVA,
OsloMet og medlem av arbeidsgruppe for rapport:
«Særaldersgrenser før og nå
– og en vurdering av det framtidige behovet»
10.15Nye prosjekter vil gi nye resultater
 
Samarbeidspartner i prosjekter finansiert
av Forskningsrådet 2023
v/Roger Moen, fagsjef i Senter for seniorpolitikk
 
Yrkesaktivitet i eldre år – PhD 2023-2027
v/Linda Hauge, seniorrådgiver i Senter for seniorpolitikk
og PhD-kandidat v/OsloMet
10.30Pause
10.50Forskningsresultater fra prosjektet «Shades of Grey»:

«Å være en byrde eller en bidragsyter: Den psykologiske kontrakten i senkarrieren»
v/Hege Sofie Hesselberg, PhD-stipendiat
v/Institutt for samfunnsforskning (ISF)
 
«Hva ledere snakker om når de ikke vil snakke om alder»
v/Anne Skevik Grødem, forsker I
v/Institutt for samfunnsforskning (ISF)
 
11.50Benstrekk
12.00Norsk seniorpolitisk barometer 2023 – lederundersøkelsen
 
Lansering av årets resultater
v/Lars Erik Lie, seniorkonsulent i Ipsos
 
Forskerblikk på resultatene
v/Per Erik Solem, forsker I v/NOVA, OsloMet 
12.50Avslutning v/Kristin Sæther,
LO-sekretær og styreleder ved Senter for seniorpolitikk
 
13.00Lunsj i Trakteriet
Les også: Fem på Forskningskonferansen