Enquete

Fem på Forskningskonferansen

Hvorfor er Forskningskonferansen viktig for deg?

Av Berit Solli, 6. november 2023

Kjersti Olimb fra Nestlé Norge

Kjersti Olimb fra Nestlé Norge.

Fredag 3. november gikk den årlige Forskningskonferansen av stabelen. Vi hadde over 200 deltakere fysisk tilstede på KS Agenda Nationaltheatret, og over 440 påmeldt digitalt fra hele landet.

Anette Back-Nilsen fra KLP
Anette Back-Nilsen fra KLP.

Vi spurte fem deltakere: Hvorfor er Forskningskonferansen viktig for deg?

Følgeforskningen

“Det er jo her den siste forskningen kommer, om hvordan holde folk i jobb lengst mulig. Opp gjennom årene har jeg likt veldig godt følgeforskningen på barometeret,” svarer Anette Back Nilsen fra KLP.

Even Hallgren Stranger fra Unikum
Even Hallgren Stranger fra Unikum.

Leder for seniorer

“Jeg er leder med ansatte som har seniorkompetanse, som jeg vil ivareta. Er det noe nytt som jeg kan ta med meg?” sier Even Hallgren Stranger fra Unikum.

Snakke hverandre opp

“Jeg kommer for å høre hvordan utviklingen har vært og hvordan seniorpolitikken blir fremover. Sist ble jeg bevisst på at mange eldre snakker seg selv ned. Vi må snakke hverandre opp!” sier Kjersti Olimb fra Nestlé Norge (hovedbildet).

Steinar Bustad fra Asker Næringsforenening.
Steinar Bustad fra Asker Næringsforenening.

Bruke alle ressursene

“Jeg er her primært fordi forskning er viktig, og at oppfatningene av seniorer er litt malplassert. Jeg vil være oppdatert på bærekraft, og det gjelder å bruke alle arbeidsressursene vi har,” sier Steinar Bustad fra Asker næringsforening.

Både makro og utsagn

Jens Oldgard fra Samfunnsbedriftene.
Jens Oldgard fra Samfunnsbedriftene.

“Jeg synes dere har et bra opplegg her med godt spenn i forskningen, både på makrotrender og på personlige utsagn og erfaringer,” sier Jens Oldgard fra Samfunnsbedriftene.

Ta kontakt!

Deltakerne på konferansen har fått tilsendt presentasjonene. Ta kontakt under dersom du vil ha presentasjonene tilsendt, eller hvis du vil at vi skal komme til din virksomhet:

PS: Neste år blir Forskningskonferansen fredag 1. november 2024. Merk deg det allerede i kalenderen! Barometeret var i år med lederundersøkelsen, neste år blir det yrkesaktive som svarer i Ipsos-undersøkelesn.

PPS: Og vi nevnte at vi kommer til å lage en nordisk konferanse 5. mars? Følg med i nyhetsbrevet!

Les også: NRK, TV2, NTB, DN, Dagsavisen, nett- og lokalaviser

Ler mer: Utviklingstrender – har de effekt for morgendagens senkarrierer?