Ledelse

Slik kan du ha medarbeidersamtaler

Hvordan senioren blir snakket med av sin leder er kjempeviktig for valget om å jobbe lenger. SSP har derfor laget mal for medarbeidersamtaler med seniorer.

Av Berit Solli, 3. desember 2019

portrett roger moen

Fagsjef Roger Moen

Last ned malen for medarbeidersamtale her.

«Ved å bringe seniorperspektivet inn i samtalene, utvides gjerne tidshorisonten framover med noen flere år. Slik kan medarbeider og leder legge grunnlag for en god senkarriere,» sier fagsjef Roger Moen ved Senter for seniorpolitikk.

Hensikten med samtalen er å snakke systematisk sammen om arbeidsoppgaver, ansvar, kompetanse, utviklingsbehov/-muligheter, gi hverandre gjensidige tilbakemeldinger og sammen legge et grunnlag for den videre yrkeskarrieren. Hvordan er den ønskede jobbsituasjonen framover, og hva er mulig for både den enkelte medarbeider og for virksomheten?

Utvikling

Det er viktig at leder kommuniserer hvor viktig det er å beholde og videreutvikle sine seniorer. I tillegg til å ha dialog om arbeidssituasjon for medarbeideren, handler også denne samtalen om å identifisere hvordan du som leder kan påvirke hverdagen til medarbeideren din.

“Det kan være fruktbart å knytte tema som arbeidsoppgaver, ansvar, kompetanse og læring til den enkelte medarbeiders egen situasjon, og til medarbeiderens opplevelse av eget arbeidsmiljø. Ved å stimulere til både personal- og arbeidsmiljøutvikling kan det gi leder ideer til bedre samhandling og ressursutnyttelse,” sier Moen.

Milepæler

Noen virksomheter gjennomfører egne seniorsamtaler eller «milepælsamtaler» ved en gitt alder. Dette skjemaet kan benyttes ved slike anledninger, også. Vår erfaring er imidlertid at flere og flere virksomheter velger å integrere seniorperspektivet i sine ordinære medarbeidersamtaler.

Vi anbefaler at det settes av 60–90 minutter til hver samtale.

Les mer om å være leder for seniorer i vår Seniorpolitiske veileder her.