Jobbmotivasjon og ny teknologi

Eldre arbeidstakere med ny teknologi

Kommunikasjon og motivasjon i arbeidslivet under koronatiltakene

Av admin_senior, 2. november 2020

Denne rapporten presenterer et tidlig forsøk på å forstå hvordan vårens unntakstilstand har påvirket ulike arbeidstakere. To viktige aspekter ved denne unntakstilstanden var at store deler av arbeidslivet flyttet til hjemmekontor, og at mange ble avhengig av å kommunisere på digitale plattformer.

I denne undersøkelsen har vi særlig sett på åtte bransjer, der vi antok at overgangen til hjemmekontor
og digitale møteverktøy var høy.

Les rapporten her

Hovedfunn fra undersøkelsen

Som nevnt har vi i denne undersøkelsen vært særlig opptatt av om den brå overgangen til mer hjemmekontor og mer bruk av digitale kommunikasjonsverktøy har vært særlig utfordrende for de eldre arbeidstakerne. Bakgrunnen for at vi stilte dette spørsmålet, er at flere tidligere undersøkelser, også fra Norge, viser at seniorene i arbeidslivet oppfattes som lite endringsvillige, og at de sjeldnere prioriteres når bedriften skal innføre ny teknologi og nye arbeidsformer.

Det finnes altså en forestilling om at de eldre arbeidstakerne til en viss grad vegrer seg for ny teknologi generelt, og det virket rimelig å anta at dette ville inkludere at de vegret seg for en utstrakt bruk av skjermbasert kommunikasjon.


Mestrer hjemmekontor godt

• De eldre arbeidstakerne har mestret overgangen til nye arbeidsformer like godt som de yngre

• Mange tror imidlertid at situasjonen etter 12. mars har vært særlig vanskelig for de eldre

• Jobbmotivasjonen hos de eldre arbeidstakerne har ikke svekket seg på noen vesentlig måte i kjølvannet av koronatiltakene, men det kan være grunn til bekymring for motivasjonen blant de yngste

Anne Skevik Grødem, ISF har utarbeidet rapporten. Hun har skrevet en kronikk på Velferd.no.

Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk (SSP). Prosjektet ble satt i gang i mai 2020, og datainnsamlingen ble gjennomført mot slutten av samme måned.

Her finner du flere forskningsrapporter