Jobbmotivasjon og ny teknologi

Eldre arbeidstakere med ny teknologi

Kommunikasjon og motivasjon i arbeidslivet under koronatiltakene

Av seniorpolitikk, 2. november 2020

Denne rapporten formidler funnene fra et prosjekt som er gjennomført på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk (SSP). Prosjektet ble satt i gang i mai 2020, og datainnsamlingen ble gjennomført mot slutten av samme måned.