Barnehager

1 av 5 barnehageansatte er over 50 år

Barnehagesektoren har blitt en stadig viktigere arbeidsplass for seniorer. Mange av seniorene som jobber i barnehager har tatt fagutdanning som voksne og i arbeidsplassregi.

Av admin_senior, 29. mai 2023

Foto: iStock

Fagutdanning

De fleste av dem jobber i kommunale barnehager, de er kvinner, og de er ufaglærte i assistent-stillinger. Selv om en stadig større andel har utdanning som barnehagelærer eller barne- og ungdomsarbeider.

Øke kompetansen

En videre satsning på etter- og videreutdanning er derfor viktig for å øke så vel den enkeltes som sektorenes kompetanse.

Ifølge SSBs sysselsettingsstatistikk er nærmere én av fem barnehageansatte i dag over 50 år, og andelen øker.

I antall utgjør disse seniorene drøyt 20 000 personer.

Les mer i rapporten:

Bransjespesifikk seniorpolitikk – utfordringer, erfaringer og forslag til løsninger

Her finner du flere bransjerapporter

*

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….