Ti statlige virksomheter

Ledere i staten bør bryte opp dynamikken

Ledere og seniorer i staten trenger å bryte ut av en likevekt av stillstand.

Av Berit Solli, 24. april 2024

Nina Skrove Falch

Prosjektleder og partner i Oslo Economics Nina Skrove Fack. Foto: Oslo Economics

«Veldig mye ligger til rette for god seniorpolitikk i staten,» sier prosjektleder Nina Skrove Falch fra Oslo Economics. Hun har intervjuet ledere i ti statlige virksomheter, og la frem sin rapport den 16. april.

«Lederne verdsetter seniorene sine, og seniorene har det godt på jobb. Vi ser stort engasjement og samarbeid for at seniorer skal jobbe så lenge som mulig,» starter hun intervjuet med seniorpolitikk.no etter fremleggelsen.

Det er hovedtrekket på tvers av intervjuene, som må sies først. Så er det også mer:

«En av tingene vi la merke til er at noen ganger oppstår det en slags likevekt av stillstand. Med det mener jeg at seniorene løser oppgavene sine så godt, at lederne ikke ser hvilket potensial og hvilken utvikling seniorene kunne hatt. Så blir man kanskje forventet å sitte med de samme arbeisoppgavene, med samme lønn og i samme seksjon. Og så blir det lite motivasjon til fornyelse,» sier Skrove Falch.

Les Utredning om seniorer i statlig tariffområde her.

Lederne og seniorene må se mulighetene

Hun mener de bør bryte opp denne mangelen på dynamikk på hver arbeidsplass. «Seniorene må se at de har muligheter og potensiale. Og lederne må være nysgjerrig på hva hver senior kan bidra med,» sier hun.

Skrove Falch mener blant annet at staten som arbeidsgiver må utvikle lederrollen. Bevissthet om seniorpolitikk i staten må være med når man rekrutterer og utvikler ledere. «Det er ikke bare-bare å være leder for folk på alder med sine egne foreldre,» smiler hun.

Medarbeidersamtale og jobbrotasjon

«Ledere bør starte med å ta tak i medarbeidersamtalen, og ha et perspektiv for fremtiden med alle ansatte,» sier Skrove Falch. Finn vår mal for medarbeidersamtale her.

Videre bør lederne legge til rette for rotasjon og nye roller.

«Både senior og leder trenger å se at det går helt fint å ta på seg en ny rolle. Man kan sette seg inn i nye fagfelt ved å bygge på akkumulert erfaring,» sier Skrove Falch.

Hun understreker at det er mye bra som gjøres ute i virksomhetene, også når det gjelder rotasjon i roller og oppgaver

«Det er mye positiv vilje, men noen ganger kommer det til en stillstand som ingen egentlig er tjent med,» sier Skrove Falch.

Statsråden er opptatt av god seniorpolitikk

«Rapporten viser at seniorer motiveres av det samme som yngre arbeidstakere. I årene som kommer vil vi mangle arbeidskraft, og trenge at mange flere seniorer står lenger i jobb. Da er god ledelse og en god seniorpolitikk på arbeidsplassen viktig,» sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) til regjeringen.no.

(Foto: Stortinget)

Regjeringen ønsker å legge til rette for høy sysselsetting blant seniorer. Rapportforfatterne finner at senioransatte i staten er en heterogen gruppe som motiveres av ulike ting. Det er derfor stor variasjon i hva hver enkelt synes er interessant, hva slags kompetansetiltak som kan være relevante og om varierte arbeidsoppgaver er nødvendig for at jobben skal være interessant over tid, skriver departementet.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet har også nylig lagt frem en ny arbeidsgiverstrategi.

Slik kan din virksomhet utvikle sin seniorpolitikk

Fakta

Oslo Economics har på oppdrag fra Digitaliserings- og fornyelsesdepartementet og de sentrale partene i staten belyst praksis og erfaringer med seniorer i det statlige tariffområdet.

Ti casevirksomheter har stilt med til sammen 2179 respondenter.

De ti er Statistisk sentralbyrå, Statens pensjonskasse, Riksrevisjonen, NMBU, NAV Kontaktsenter og NAV Vestland, Kunnskapsdepartementet, HKdir, en region i Bufetat, Bufdir og Arbeidstilsynet.

Oslo Economics innhentet informasjon i form av en spørreundersøkelse og intervjuer med HR, tillitsvalgt, hovedverneombud og senioransatte. I tillegg var det to dialogsamlinger.

Senter for seniorpolitikk har vært involvert i rapporten ved at fagsjef Roger Moen har sittet i referansegruppen.