Pensjoneringsadferd

Nedtrapping fra arbeidslivet har blitt mer vanlig

Det er færre som går direkte fra full jobb til heltidspensjonist.

Av admin_senior, 18. mars 2024

tenkende-dame

Foto: iStock

Eldre arbeidstakere

Det er fortsatt en god del eldre arbeidstakere som forlater jobben uten å trappe ned i forkant og uten å beholde noen tilknytning til arbeidslivet. Men det er mye som tyder på at nedtrapping har blitt mer vanlig.

Det er færre som går fra å være i full jobb den ene dagen, til å bli heltidspensjonister neste dag.

Gjennomsnittsalderen for yrkesavgang er på henholdsvis 65,1 år for de som sluttet uten noen nedtrapping. Og 66,4 år for de som trappet ned først.

Arbeid og pensjon

Denne rapporten presenterer og utdyper funn fra prosjektet «Overgangen mellom arbeid og pensjon – forståelse av pensjoneringsatferd», som er gjennomført av Nova/OsloMet på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk.

Les mer i rapporten her!

Les også: Statssekretæren om seniorpolitikk – Viktig for hele samfunnet

*

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….