Dagbladet

Ansatte over 50 år blir presset ut av jobb

Dagbladet har onsdag 23. oktober viet forsiden og tre sider inni til hvordan ansatte over 50 år kan bli presset ut av arbeidslivet.

Av Berit Solli, 23. oktober 2019

Forsiden på Dagbladet onsdag 23. oktober.

Dagbladet har intervjuet direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk, samt ledere i NAV, YS, NHO og HR Norge om seniorpolitikk. Avisen har også besøkt Østfold og snakket med blant annet ansatte i Borregaard, som vant prisen Årets seniorprofil i vinter.

Medarbeidere over 50 år opplever å bli presset ut av yrkeslivet.

“Vi går rundt og tror at pensjonsalderen er 67 år i Norge, men faktum er at de fleste slutter i jobb lenge før det,” sier Østerud.

Grunner til å slutte

Hun tror at mange arbeidstagere presses til å gå av med pensjon. Dagbladet siterer forskning fra Senter for seniorpolitikk som viser at folk velger å gå av med pensjon av tre grunner: Pensjonsordninger, personlige forhold som helse, og hvordan arbeidsplassen er.

Side 16 og 17 i Dagbladet 23. oktober forteller hvordan ansatte føler seg presset ut av arbeidslivet.

Se statsminister Erna Solbergs gratulasjonsfilm til Borregaard her.

“Dessverre har ganske mange arbeidsplasser en kultur som stimulerer til det stikk motsatte av å stå lenge i jobb. Det kan for eksempel være et uttalt ønske ansatte bør gå av med AFP, eller at man sender ut sluttpakketilbud rettet mot de eldste,” sier Østerud.

Seks måter å drepe arbeidslysten på

  • Bli utelatt fra virksomhetens fremtidsplaner.
  • Leder spør i medarbeidersamtale om man gleder seg til å ha fri hele året.
  • Bli oversett ved opplæring.
  • Få lavere forventninger enn andre til hva man kan og vil.
  • Stadig bli spurt om fremtidsutsiktene til å tilbring all tid på hytta.
  • Stadig måtte være med og le av “seniluka”.

NAV-tall

Dagbladet har valgt å bruke statistikk fra NAV som tar utgangpunkt i arbeidstagerne som er i jobb ved fylte 50 år. Så de som jobber ved 50, blir statistikkens “100 prosent”. Deretter ser de på hvor mange av de som jobber ved 50 som jobber ved 60 år, 65 år, 70 år, osv.

“Jøss, har du ikke gått av med AFP du som er over 62?”

Kari Østerud, direktør Senter for seniorpolitikk

I tillegg er definisjonen på “å jobbe” i disse tallene at man har arbeidet noe, ikke at man står i full stilling.

Den siste av tre sider om seniorpolitikk i Dagbladet onsdag 23. oktober.