Livslang læring

Kan 60-åringer bli bedre på følelser?

Hvis du er åpen for endring og læring, viser forskning at alder i seg selv ikke setter en stopper. Erfaring med å stå i nye situasjoner hjelper på, men læring kan ta litt lenger tid.

Av Berit Solli, 15. mars 2024

iStock

Mange tror at det er vanskeligere å endre adferd når vi blir eldre. Forskning tyder imidlertid på at terapi er like effektivt for eldre voksne som for yngre voksne.

Det er en myte at det er vanskeligere å endre seg når vi blir eldre, skriver Psychology Today. Så hva forteller vitenskapen om evnen til mental endring når vi blir eldre? Er det fortsatt mulig for en 60-åring å bli bedre til å håndtere relasjoner, sinne eller frykt?

Metaanalyse

Psychology Today omtaler en av de største metaanalysene av effekt av psykoterapi gjennom hele livet. Metaanalysen representerer over 36 000 voksne med depresjon. Artikkelforfatterne finner at eldre voksne har like stor nytte av behandling som yngre voksne.

Så hvis terapi er like effektivt for eldre voksne som for yngre, kan vi alle forandre oss, uavhengig av vår alder?

Svaret på det er i følge forfatterne: “Muligens.”

For man kan argumentere for at eldre voksne som går i terapi ikke er representative for alle eldre voksne. Kanskje er de mer åpne for å endre atferd. Disse dataene forteller oss derfor ikke nødvendigvis om eldre voksne generelt er like i stand til å endre atferd som yngre. Men det forteller at eldre voksne som er motivert for endring kan klare det like godt som yngre som er motivert for endring.

Innstillingen til endring og personlig utvikling synes altså å være viktigere enn alder.

Det hjelper å ha lært før

All kunnskap og erfaring eldre voksne besitter kan brukes til å lære nye ferdigheter. En pensjonert skolelærer kan bruke all sin erfaring som arrangør, kommunikator og administrator for å endelig etablere den lille bedriften hun alltid har ønsket seg.

Og det er flere gode nyheter:

Eldre voksne har en tendens til å være bedre til å sette seg mål og forbli forpliktet til å nå dem. Forskning tyder også på at eldre voksne er flinkere til å sette mål basert på indre motivasjon og verdier. Eldre voksne viser også høyere forpliktelse til å nå sine mål.

Så selv om det tar litt lengre tid å lære noe nytt, kan eldre voksne ha en god posisjon til både å endre atferd og til å lære noe nytt.

*

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema? Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Når livet endrer ditt selvbilde