Har studert 70-åringer siden 70-tallet

70 er det nye 50

Dagens 70-åringer er mer aktive og friske enn noen gang før. Det viser en ny svensk rapport som har studert 70-åringer siden 70-tallet.

Av Berit Solli, 3. august 2020

Professor i psykiatri ved Gøteborg universitet Ingmar Skoog. (Foto: Gøteborg universitet)

Sveriges Delegationen för senior arbetskraft har nå publisert rapporten “70 är det nya 50”, av professor i psykiatri Ingmar Skoog ved Göteborgs universitet og leder av AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa. I rapporten forklares resultatene fra H70-studiene som har undersøkt aldring siden 1971. De har gjennom tiårene bygget opp en gedigen kunnskapsbank om hvordan aldringen har forandret seg i Sverige de siste femti årene.

Siden 1970-tallet har det skjedd dramatiske forbedringer av eldres helse og evner innen en rekke områder. Blant annet har kognitiv og fysisk funksjon, lungefunksjon, hørsel och velbehag blitt vesentlig forbedret. Forekomsten av sykdommer som depresjon, demens, hjerte- och karsykdommer er dessuten blitt redusert betydelig. Motstandskraften mot sykdommer hos eldre har forbedret seg betydelig. Forbedringene har skjedd i alle grupper.

Les rapporten her.

Dagens 70-åringer er også betydelig mer aktive ennn tidligere årskull, for eksempel innen reiser og bilkjøring.

Også personligheten er blitt forandret: Dagens 70-åringer er mindre nevrotiske og mer konkurranseinnstilt.

Ut fra resultatene kan man konkludere med at om pensjonsalderen skulle vært basert utelukkende på helse og funksjonsnivå, finnes det et stort arbeidskraftpotensiale bland de eldre. De fleste skulle kunne arbeide betydelig lengre enn de gjør i dag.

79 är det nya 50
Statens offentliga utredningar