Møtte statsråden

Mjøs Persen besøkte Senter for seniorpolitikk

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) berømmer arbeidet Senter for seniorpolitikk gjør for at flere skal kunne jobbe lenger.

Av Berit Solli, 13. februar 2023

Diserud Mildal, Østerud, Mjøs Persen og Sæther

Godt møte: Styreleder Kristin Diserud Mildal fra NHO (t.v.), direktør Kari Østerud, arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og nestleder i styret Kristin Sæther fra LO møttes hos Senter for seniorpolitikk 13. februar. (Alle foto: Berit Solli)

Statsråden besøkte Senter for seniorpolitikk mandag 13. februar for å få en orientering om virksomheten og gi tilbakemeldinger. Arbeids- og inkluderingsdepartementet finansierer Senter for seniorpolitikks forsknings- og formidlingsvirksomhet.

«Senter for seniorpolitikks arbeid er viktig og relevant. Jeg setter stor pris på jobben dere gjør,» sier Mjøs Persen.

Ikke så sliten

Tema i direktør Kari Østeruds presentasjon var stagnasjonen i økning av avgangsalder, bruk av sluttpakker, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli #de15beste, at det er vanskelig å bytte jobb når man er over 55, og at eldre arbeidstakere ikke opplever seg selv som spesielt slitne selv om lederne deres tror de er slitne. 

Mjøs Persen kjenner seg igjen i at man ikke nødvendigvis blir mer sliten med alderen. «Jeg har aldri vært så sliten som jeg var da jeg var 40,» sier Mjøs Persen (47), som da hadde en sønn på 17 år, samt trillinger på to år.

Mart Mjøs Persen og Kari Østerud
Direktør Kari Østerud (t.v.) og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen snakket sammen om seniorpolitikk.

Statsråden er også opptatt av at det må være mulig å bytte jobb etter at man er 55 år, slik at man kanskje vil jobbe lenger.

Særlig helse

Etter fremleggelsen av Helsekommisjonens rapport i forrige uke, ble utfordringene i helsesektoren et dagsaktuelt tema på møtet. Arbeidsministeren ser muligheter for å organisere arbeidet annerledes, slik at eldre arbeidstakere innen helse kan og vil jobbe lenger.

«I helsevesenet fremover mangler vi ikke penger, men ressurser. Så nå må vi skifte gir,» sier Mjøs Persen.

Jeg setter stor pris på jobben dere gjør.

Marte Mjøs Persen, arbeids- og inkluderingsminister