Fornyer strategien

Retter oss enda mer mot virksomhetene

"Nå blir vi enda tydeligere på at hovedmålgruppen vår er arbeidsplassene. Livet på jobb avgjør om vi lykkes med å skape lange og gode yrkesliv,» sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk.

Av Berit Solli, 19. februar 2024

Kari-Østerud

Direktør i Senter for seniorpolitikk Kari Østerud. (Foto: Sverre Chr Jarild)

Styret, med LO og NHO i front, har meislet ut en ny strategi for Senter for seniorpolitikk mot 2030. Fornyelsen peker enda mer mot aktørene på hver arbeidsplass.

«Den fornyede strategien tar tak i at vi nå faktisk står foran et historisk skifte. Veksten i tilgangen på arbeidskraft vil fremover stort sett være blant folk over 55 år. Og vi vet at det er hva som skjer på hver arbeidsplass som avgjør hvor lenge folk velger å jobbe,» sier Østerud.

Sette alle kluter til

«Hver arbeidsplass» betyr lederne, de tillitsvalgte, HR-avdelingene og ikke minst arbeidstakerne selv i hver bedrift, hvert sykehus, hver etat, og hvor enn folk jobber. Pensjoneringsalderen har nesten ikke beveget seg oppover siden 2014. Pensjonsreform med levealdersjustering er ikke nok til å få flere til å jobbe lenger.

«Det er nå vi må sette alle kluter til. Hvis ikke vi lykkes, vil vi miste mange folk som arbeidslivet trenger fremover. Samfunnet er helt avhengig av at noen faktisk utfører arbeidet som må gjøres, og at vi har råd til velferden,» sier Østerud.

Sammen med sine syv kollegaer ved kunnskapssenteret i Akersgata i Oslo jobber Østerud på med å frembringe og formidle ny kunnskap om eldre arbeidstakere.

«Vi har som organisasjon sagt til våre omgivelser i femti år at vi ikke er «utsolgt», og at vi har kapasitet til å samarbeide med alle som vil samarbeide med oss. Nå merker vi at virksomhetene og samfunnet rundt oss endelig begynner å våkne. Vi har nå større pågang enn noen gang om samarbeid, forskning og formidling,» sier Østerud.

Les også intervju med NHOs arbeidslivsdirektør Nina Melsom her.

Skal vi komme til dere?

Se hvordan vi kan hjelpe din virksomhet, og ta kontakt her!

Les også: Hvordan kan vi lage bedre nettside?

Fakta

Ingen løsning uten

Vår felles velferd koster stadig mer. Samtidig blir vi færre til å løse oppgavene og finansiere framtidens velferdssamfunn. Dette regnestykket vil ikke gå opp før erfarne arbeidstakere – som har lyst og mulighet – fortsetter lenger i arbeid.

For mens andelen yrkesaktive synker, forsvinner fortsatt mange seniorer tidlig ut av arbeidslivet. Skal vi klare å finansiere framtidens velferd, er yrkesaktive seniorer en del av løsningen.

Nøkkelen er å få erfarne arbeidstakere og ledere til å arbeide lenger. Vi trenger erfaring i arbeidslivet, for den enkelte, for virksomhetene og for samfunnet som helhet.

Senter for seniorpolitikk skaffer til veie og formidler forskning og kunnskap som bidrar til at partene i arbeidslivet, politikere og ledere kan ta gode beslutninger som gagner både eldre arbeidstakere, arbeidslivet og samfunnet. Det har vi gjort i over 50 år, men i dag er det viktigere enn noen gang.

For vi går nå mot et historisk skifte, det blir flere eldre enn barn og unge i Norge. Heldigvis blir også de eldre stadig «yngre», og for mange er det å yte vel så viktig som å nyte.

Det trengs. For det finnes ingen løsning på framtidens velferd uten seniorenes arbeidskraft og kompetanse.

Se mer under vårt formål her.