Årets barometer i pressen

NRK, TV2, NTB, DN, Dagsavisen, nett- og lokalaviser

Store nasjonale medier og mange lokalaviser omtaler årets Norsk seniorpolitisk barometer.

Av Berit Solli, 13. november 2023

Olav NRK

Seniorrådgiver Olav Eikemo gjestet NRK P1+ kl 1030 på dagen for Forskningskonferansen for å fortelle om årets resultater av Norsk seniorpolitisk barometer.

Senter for seniorpolitikk publiserte fredag 1. november resultatene av årets Norsk seniorpolitisk barometer på Forskningskonferansen.

Nasjonal, lokal og bransjepresse har omtalt nyhetssaken. Nå har også lederskribentene blitt interessert.

Dagsavisen skriver “Seniorer er en ressurs”:

“Interessant er det å registrere at seniorene har størst arbeidsglede mens den yngre garde er mer tilbøyelig til å ønske tidligere avgang fra yrkeslivet. Det seniorpolitiske barometeret viser også at kjønnsforskjellene er store.”

Dagens Næringsliv (DN) skriver “Ja til høyere pensjonsalder”:

“Flere lever friske liv lenger. Det betyr at flere kan stå lenger i jobb og sørge for mer skatteinntekter i statskassen som kan brukes til å betale for dem som ikke klarer å stå i jobb.”

Østerud på TV2 tirsdag

TV2 Nyhetskanalen fikk en tjuvtitt på barometeret allerede tirsdagen, med et morgenintervju med direktør Kari Østerud.

NTB-runde

Pressemeldingen “Mener seniorene presterer like godt, men foretrekker de under 30” gikk ut med NTB fredag morgen. Det førte til oppslag i en rekke medier, blant annet VGs papirutgave på lørdag.

NTB-meldingen ble plukket opp av lokalaviser landet rundt og nettaviser, for eksempel

 • Strilen
 • Lindesnes
 • Tønsberg og Færder
 • Hamar Arbeiderblad
 • Avisa Møre
 • Klar tale
 • ABC Nyheter
 • Nettavisen
 • VG
 • Nationen
 • Nord-norsk debatt
 • Tendens

Budskapet passet også inn i en større artikkel om Tanja Håkonsen (60) i Budstikka (abonnement). Håkonsen forteller om slitet med å søke jobb i “Jeg må prøve å ikke ha for store forhåpninger, for da blir jeg kjempeskuffet.” Budstikka intervjuer også NAV, Gammel Nok og andre.

NRK P1+

Seniorrådgiver Olav Eikemo i Senter for seniorpolitikk forlot Forskningskonferansen på fredag 3. november til fordel for NRK P1+ sitt studio på Marienlyst. Der ble han intervjuet om barometeret (hovedbildet).

Spekter og Sykepleierforbundet

Arbeidsgiverforeningen Spekter laget egen sak om barometeret, med intervju med sin arbeidslivsdirektør Olav Kvam:

“I en sitasjon der mange virksomheter mangler arbeidskraft, er det helt avgjørende at vi greier å få flere til å stå lenger i jobb. I den forbindelse er det gledelig å se at seniorenes arbeid og kompetanse blir høyt anerkjent av virksomhetslederne,” sier Kvam.

Sykepleien laget en større egen reportasje, med intervju med sin leder Lill Sverresdatter Larsen.

“For sykepleierne og NSF handler ikke den største utfordringen om å få ansatte til å jobbe til de er 70, men til å stå i jobb frem til ordinær  pensjonsalder,” sier Larsen.

Seniortiltak rettet mot de over 60 vil ifølge Larsen ha liten effekt når det er slitasje over lang tid som er problemet.

“Derfor vil NSF har mer oppmerksomhet mot det forebyggende HMS-arbeidet. Sykepleiernes reelle avgangsalder er 58 år, som også inkluderer uføre,” sier hun.